Frågor och svar om hästens parasiter

Kan min hund smitta?
Hej, När jag är med min syster i stallet då och då äter min hund hästens träck. Min fråga är om den kan få i sig hästens parasiter. Och i så fall vilka? 
Med vänlig hälsning, Anna

Vidilab Svarar:
De flesta parasiter är artspecifika och det finns inga parasiter som kan smitta från häst till hund. Däremot om hunden äter hästskit kan den få så kallade passanter, det vill säga hästens parasitägg passerar rakt igenom mag-tarmkanalen hos hunden. I ett träckprov från hunden kan de förväxlas med hundens egna parasitägg och för att utesluta feldiagnosticering kan man begära ett prov efter att hunden koppelrastats i tre dagar.

Vilket avmaskningsmedel ska man använda?
Redaktionen undrar.

Vidilab Svarar:
Mot liten blodmask finns bara två verksamma substanser att använda, Banminth/Fyrantel är den ena sortens avmaskningsmedel, där börjar vi se resistens och det tar endast vuxna stadier av parasiterna, om man dubblar dosen kommer man åt vuxna bandmaskar. Den andra sorten är ivermektiner: Ivomec/Noromectin/Bimectin/Eraquell, dessa tar två stadier av lilla blodmasken, i stort sett alla stadier av stora blodmasken och styngflugelarver. ( Mot styngfluga ger man preparatet på hösten) Men bara smittade hästar ska behandlas. Kolla alltid med din veterinär.

Skicka in din fråga om parasiter till karin@alltomtravsport.com
Vidilab svarar. Din fråga kommer bli publicerad.Du får vara anonym.