Översta Gård
Stuteriet verksamt i nuvarande regi sedan 1975.
Stallbyggnaden: 40 boxar + 5 lösdriftstall + EU-stall med plats för 6 hingstar. Fölavdelningen: 15 st fölboxar.
Rasthagar i anslutning till stallbyggnaden: Trä- och plaststaket.