Pema Energi AB
Vi jobbar på ett personligt sätt med punktliga leveranser och ett trevligt bemötande. Vi vill betona att vi valt våra samarbetspartners med noga eftertanke och som borgar för miljövänliga produkter samt starka resurser. Bland våra kunder återfinns lantbruk, åkerier, entreprenörer, mindre industrier, skogsmaskiner och privatpersoner.

Magnus Platzer AB
Vi bygger om gamla bondgårdar till moderna hästanläggningar! Att sänka betonggolv, höja bjälklag, montera portar i gamla stenväggar, mura tegelboxar och putsa stallväggar är vanliga jobb för oss. Du som gårdsägare kan koncentrera dig på att skissa och förklara dina idéer för oss, så gör vi jobbet. Vårat sammansvetsade gäng har styrkan, maskinerna och rutinen att renovera ditt stall eller din gård.